POLITIKA KAKOVOSTI

POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA MONTAŽA TREND INTERIERI®

V podjetju Montaža Trend Interieri® smo zavezani h kakovosti. S politiko kakovosti so seznanjeni vsi zaposleni, jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh nivojih podjetja.

Celovita kakovost poslovanja in s tem povezano zadovoljstvo naročnikov je temeljno vodilo poslovanja podjetja:
Slovimo po profesionalni, kakovostni in natančni izvedbi montaže ter pri delu uspešno sodelujemo z vodilnimi, svetovno znanimi proizvajalci luksuznega pohištva in opreme, vse z namenom zadovoljiti še tako visoke zahteve, želje in pričakovanja naročnika.

Nenehno izboljševanje kakovosti storitev in ponudbe uresničujemo s spoštovanjem naslednjih vrednot:
Podjetje brez vrednot je kot ladja brez kompasa, zato naše vrednote – profesionalnost in odličnost, fleksibilnost, strokovnost in natančnost, točnost in redoljubnost, znanje in izkušnje, uspešno sodelovanje, družbena odgovornost – delimo tako z našimi zaposlenimi, kot poslovnimi partnerji, vse z namenom pluti v pravi smeri – v smeri skupnega uspeha in zadovoljstva.

Profesionalnost in odličnost
Kot strokovnjaki na področju montaže, smo specializirani, predani svojemu poslu ter upoštevamo in spoštujemo potrebe naših naročnikov ter vse kar počnemo, počnemo najbolje,
Fleksibilnost
Prilagajamo se tako kraju kot tudi času izvedbe del in delovnim pogojem, hitri smo pri odzivih na potrebe in želje naročnikov, fleksibilni smo tudi na področju sporazumevanja, saj vsi zaposleni govorijo tuje jezike,
Strokovnost in natančnost
Vse naše montaže se izvajajo pod vodstvom kvalificiranega vodje projekta in več natančnih ter popolno izurjenih monterjev,
Točnost in redoljubnost
Dela opravimo v pogodbeno dogovorjenem roku ter cenimo urejenost, organiziranost in red,
Znanje in izkušnje
Na osnovi mnogih zahtevnih projektov ter pod mentorstvom naših vodij, so si vsi zaposleni pridobili neprecenljive izkušnje in veliko znanja, ki ga redno nadgrajujejo,
Uspešno sodelovanje
Stabilni in zanesljivi dobavitelji so naši partnerji in dobro sodelovanje z njimi je pomemben element za izboljšanje kakovosti,
Družbena odgovornost
Gojimo spoštljiv odnos tako do naravnega kakor tudi do družbenega okolja; s sponzorstvi in donacijami se vključujemo v življenje v regiji in izboljšujemo njegovo kvaliteto, pri tem pa se zavedamo, da bomo s pozitivnim odnosom do ljudi in okolja še naprej uveljavljali svoj ugled tako doma kot v tujini.

Usposabljanje, osebnostni razvoj, stimulativno nagrajevanje ter krepitev pripadnosti zaposlenih podjetju:
Podjetje je lahko le toliko dobro, kot je dobra celotna ekipa, ki dela zanj. Njihova znanja in izkušnje so naša največja vrednota, zato si prizadevamo pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce ter vzpostaviti prijetno in spodbudno delovno okolje.

Za zagotavljanje zgoraj omenjenih usmeritev smo sprejeli strategijo kakovosti:
Strategija kakovosti v podjetju temelji na sprejemanju vseh mednarodnih standardov kakovosti kot temelj našega sistema kakovosti, nenehnem spremljanju trendov in vgrajevanju novitet na področju kakovosti v svoje poslovanje, nenehnem spremljanju izvajanja merljivih zastavljenih ciljev kakovosti in sprotnem odpravljanju neskladnosti ter izboljševanju poslovnih procesov ter nenehnem usposabljanju zaposlenih za zagotavljanje kakovosti. Svojo kakovost smo dodatno potrdili tudi s pridobitvijo certifikata ISO 9001 (Bureau Veritas).

Slovenska Bistrica, 01.01.2014

Direktor
Aleksander MOHORKO